You need to have the Flash Player installed and a browser with JavaScript support.

Những đơn xin nghỉ học hài hước bá đạo nhất của học sinh

Mô tả:

Cười đau bụng với Những đơn xin nghỉ học hài hước bá đạo nhất của học sinh, chỉ có học sinh, sinh viên mỡi nghĩ ra những lý do này.

Đọc truyện cười mỗi ngày hay Bấm LIKE ngay ♥

Truyện Cười 247.Com
RSS